• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

تأثیر مالچ دهی در پیشگیری از سرمازدگی

  • ۲۱
تأثیر مالچ دهی در پیشگیری از سرمازدگی

به هر ماده‌ای که روی سطح خاک پاشیده شود و روی آن باقی بماند، مالچ گفته میشود. مالچ یکی از متداولترین روشهای حفاظت در برابر سرمازدگی است. در فصل رشد، وجود یک لایه پوششی از مواد آلی به ضخامت 5 تا 7 سانتیمتر نظیر کاه و کلش، برگهای خرد شده و... میتواند برای حفاظت گیاهان در برابر سرما مفید باشد.

البته برخی گیاهان برای محافظت از ریشه های خود به لایه مالچ ضخیمتری نیاز دارند. مالچهای آلی یا گیاهی انتقال حرارت به داخل خاک را کاهش داده و باعث افزایش آسیب‌پذیری محصول نسبت به سرمازدگی میشود. در اقلیم های خیلی سرد یخ زدن آب موجود در خاک، باعث ایجاد خسارت به ریشه میشود.

در صورت نبود برف روی محصول و زمین،بعضی مواقع از مالچهای طبیعی برای کاهش تغییرات روزانه دمای خاک و خسارت به ریشه ناشی از سرمازدگی خاک استفاده میشوند. از کاربرد مالچهای طبیعی مانند حصیر و خاک اره در باغهایی که خاک یخ نمیزند باید خودداری کرد، زیرا باعث میشود در طول روز گرمای کمتری درخاک ذخیره شود.