• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خواص میوه کیوی

  • ۲۱

کیوی درختچه ای با ساقه های خزنده و بـرگ های قلبی شکل است که در قرن حاضر توسط گیاهشناسان کشف و معرفی شده است.

✔️این گیاه بومی کشور چین بوده و از آنجا به سایر مناطق راه یافته است.
✔️این میوه بـه علت دارابودن مقادیر قابل توجه فیبر، ویتامینC، ویتامین E و املاح
خصوصاً پتاسیم، مس و منگنز ظرفیت آنتی کسیدانی (مرتبه چهارم در تمام میوه ها)، و ارزش غذایی و دارویی فوق العاده داشته و شاه میوه شناخته می شود.
✔️ایران از نظر تولید و صادرات کیـوی، دربین کشورهای تولید کننده، مقـام هشتم را بـه خـود اختصاص داده است. بیشترین سطح زیـر کشـت کیـوی در دنیا و نیز ایران اختصاص به رقم هایوارد دارد.