• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نواحی مناسب کشت مرکبات

  • ۲۴
نواحی مناسب کشت مرکبات

مرکبات در شرایط گرمسیر، در مناطقی مانند مناطق مرکزی و جنوب ایران و نیمه گرمسیری شمال ایران، قابلیت رشد دارند.
✔️ خاک های سبک شنی رسی، با پی اچ 5 تا 7، عموما برای توسعه کشت مرکبات مناسب می باشند. 
با توجه به این موارد، در شمال ایران خطر سرما و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و در جنوب مشکل گرما، شوری و کم آبی وجود داشته که در توسعه کشت و احداث باغات مرکبات باید مورد توجه قرار بگیرد.
مناطق مناسب کشت:
1️⃣سواحل دریای خزر:
✔️از آستارا تا گرگان ارقام مختلفی از مرکبات کشت می شود.‌ محدودیت های اقلیمی (سرما و خشکی) موجب می شود تا بیشتر تراکم باغ های مرکبات در نواحی چابکسر تا بهشهر متمرکز باشد.
2️⃣ناحیه مرکزی:
✔️این ناحیه شامل شهرهایی مرکزی ایران همچون فارس، کرمان، جیرفت، بم و غیره بوده که بیشتر دارای روزهای آفتابی به همراه رطوبت نسبی پایین است. بارندگی این نواحی پایین بوده، لذا در تابستان نیاز به چندین نوبت آبیاری بوده تا گیاه عملکرد و کیفیت محصول مناسبی داشته باشد.
3️⃣نواحی ساحلی جنوب (بندرعباس و سواحل دریای عمان):
این نواحی عاری از یخبندان، با رطوبت نسبی بالا و گرمای زیاد در تابستان می باشد.