خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

سفیدک پودری یا سطحی هویج

  • ۱۹۶
سفیدک پودری یا سطحی هویج

عامل این بیماری قارچی به نام Erysiphe heraclei از رده آسکومیست‌ها است که به صورت یک پوشش سفید رنگ روی برگ‌های میزبان مشاهده می شود.

سفیدک سطحی یا سفیدک پودری هویج علاوه بر این محصول باعث آسیب به محصولات کشاورزی دیگری از جمله کرفس، گشنیز، جعفری و شلغم می شود.

آلودگی به این بیماری باعث تضعیف گیاه و کاهش کمی و کیفی محصول می‌گردد. باد، شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و دمای بین 21 تا 24 درجه ی سانتی گراد، در رشد عامل بیماری تأثیر به سزایی دارد.

​​​​

راه های کنترل سفیدک پودری :

▪️ استفاده از بردوفیکس

▪️ کاشت ارقام مقاوم به بیماری

▪️ جمع آوری و حذف علف های هرز

▪️ افزایش فاصله بین ردیف ها و بوته ها

▪️ استفاده از قارچ‌کش‌های گوگردی طبق دستور گیاه‌پزشک 

ابزار وبمستر