• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

پرورش و نگهداری گل کالادیوم

  • ۱۸
پرورش و نگهداری گل کالادیوم

کالادیوم یا فیل گوش با نام علمی Caladium bicolor از خانواده ی Araceae و بومی برزیل است. گیاهی حساس به اشعه ی مستقیم آفتاب و تغییر مکان می باشد که بهتر است از تماس مستقیم دست به برگهای آن خودداری شود.

برگها به شکل سر­نیزه بوده و دمبرگ آن بلند است و دوام آنها از اوایل بهار تا اواخر پاییز می باشد. تکثیر این گیاه از طریق تقسیم ساقه­ های زیرزمینی است و با شروع زمستان برگها زرد و خشک شده و گیاه به استراحت می­ رود. برای حفظ ساقه ­های زیرزمینی کالادیوم در زمستان نباید آن را آبیاری کرد. بهتر است در اواسط اسفند گیاه آبیاری شده و ساقه ­های زیرزمینی از خاک خارج و در خاک نو کاشت شوند.

نیاز نوری : به نور کامل احتیاج دارد اما نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

نیاز دمایی : دمای بین 16 تا 24 درجه ی سانتی گراد بهترین دمای رشد کالادیوم محسوب می شود.

رطوبت : به دلیل حساس بودن برگهای گیاه، توصیه می شود غبار پاشی انجام نگیرد و جهت تامین رطوبت، نزدیک گیاهان دیگر و به صورت گروهی کاشته شود.

تغذیه : گیاهی کم توقع است و کود گیاهان زینتی برای رشد آن کافی است.