• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

جدیدترین روش آبیاری زیر سطحی

  • ۲۳
جدیدترین روش آبیاری زیر سطحی

ابتدا سطح خاک صاف شده سپس لوله ها در عمق مناسب نسبت به ریشه کار گذاشته می شوند. در مرحله ی بعد ایجاد زهکشی به منظور کاشت و بذرپاشی نیاز است.به دلیل سوراخ دار نبودن لوله های متخلخل اسفنجی، یک فضای رطوبتی ملایم و یکنواخت ایجاد می شود.برای آبیاری کافی است آب با فشار بسیار کم باز شود تا آب مورد نیاز گیاه را تامین کند. 

از مزایای این روش جدید و پر کاربرد می توان موارد زیر را نام برد:

عدم نیاز به تسطیح  

عدم گرفتگی منافذ

گسترش بیشتر ریشه

مصونیت از سرما و گرما

کاهش هزینه‌های کارگری

افزایش کمی و کیفی محصول 

مصونیت از حیوانات و جوندگان 

عدم ایجاد سله و فرسایش خاک      

از بین رفتن تدریجی علف های هرز

قابل استفاده در شرایط آب با فشار کم

اکسیژن رسانی به ریشه و عدم نیاز به شخم

قابل استفاده بر روی سطح زمین و زیر خاک

قابل استفاده در هر نوع آب و هوا و هر نوع خاک 

قابل استفاده در مزارع، باغات، گلخانه ها و گلدان ها

صرفه جویی در مصرف آب به میزان حداکثر و عدم تبخیر