• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

چگونه می‌توان سله بستن را برطرف کرد؟

  • ۲۷
چگونه می‌توان سله بستن را برطرف کرد؟

اصطلاح سله بستن به معنای سفت شدن خاک پس از آبیاری است که اغلب در خاک هایی که زهکشی پایین و بافت رسی دارند مشاهده می شود. سله بستن درصد جوانه زنی بذر، رشد و ریشه دوانی گیاه را کاهش می‌دهد، پس بهتر است در صورت مشاهده ی آن، هر چه سریعتر به انجام عملیات سله شکنی پرداخت. عملیات سله شکنی بوسیله ی ابزارهای مربوط به آن، به راحتی قابل انجام است. 

برای پیشگیری از سله بستن خاک، باید به بهبود بافت خاک توجه کرد. بهترین راه حل، انجام آزمایش خاک توسط یک متخصص یا گیاه‌پزشک است. راه حل هایی مانند : استفاده از هیومیک اسید و گوگرد بنتونیت دار در خاک های رسی و سنگین برای اصلاح بافت خاک و استفاده از کودهای حیوانی پوسیده می توانند در جلوگیری از سله بستن مؤثر باشند.