• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آب مجازی چه کاربردهایی دارد؟

  • ۳۷
آب مجازی چه کاربردهایی دارد؟

به میزان آبی که یک کالا و یا یک محصول کشاورزی طی فرآیند تولید مصرف می‌کند تا به مرحله تکامل برسد آب مجازی گفته می شود. به عبارت دیگر ، آب مجازی همان میزان آبی است که برای تولید یک کالا مورد نیاز است.

لازم به ذکر است که صفت مجازی با معنای امروزی آن که در شبکه‌های اجتماعی به کار می رود، متفاوت است. مجازی بودن در این جا بدان معنا است که بخش بسیاری از آب مصرف شده در فرآیند تولید، در محصول نهایی وجود خارجی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی می‌ماند.

طی محاسبات انجام شده، جریان عظیمی از آب به شکل مجازی در بخش صنعت و تجارت برای تولید کالا و محصولات کشاورزی مصرف می شود. بخش کشاورزی به عنوان پرمصرف‌ترین بخش، در حدود 74درصد از منابع آب شیرین جهان را مصرف می‌کند. به کمک آب مجازی و دخیل کردن آن در سیاست‌های آبی، امکان دسترسی به منابع آب جهانی افزایش می‌یابد و از افزایش فشار بر منابع محدود نیز کاسته می شود.