• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

روش های شناسایی ارقام مقاوم توت فرنگی

  • ۶۴
روش های شناسایی ارقام مقاوم توت فرنگی

توت فرنگی گیاه علفی و دائمی است که جزء خانواده Rosaceae (گل سرخ) است. یک ساقه کوتاه دارد واز آن برگ ها، ریشه های نابجا، ساقه های رونده وگل آذین خارج می شوند. از انتهای ساقه، گل آذین و ازقاعده آن، ریشه تولید میشود.

در شناسایی ارقام مختلف فرم، شکل و رنگ برگ از مطمئن ترین صفات به شمار می رود. به علاوه برگ اطلاعات معینی راجع به صفات یک رقم را در اختیار می گذارد. 
برای مثال رنگ سبز روشن در یک رقم، نشانه حساسیت بالای آن به سفیدک است و یا
ارقامی که برگ های تیره رنگ دارند بیشتر به وسیله بیماری لکه برگی آرمیلاریایی مورد حمله قرار میگیرند.