• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

رباتهای هوشمند کشاورز

  • ۳۶
رباتهای هوشمند کشاورز

طی چند سال اخیر، محققان توانسته اند پیشرفته ترین ربات های کشاورز جهان را که قادر به انجام عملیات های کشاورزی هستند، توسعه دهند. به وجود آمدن نسل جدید این صنعت، کمک شایانی به تحول در کشاورزی و کاهش نیروی کارگری و کار با دست و هم چنین سرعت عمل بالاتر و بهتری کرده است.روش کار این رباتها این گونه است که به صورت شبانه روزی محصولات کشاورزی و اطلاعات سلامت و وضعیت تغذیه ی آنها را بررسی می کنند.هم چنین می توانند به کمک تصویرسازی دیجیتالی از مزرعه، اطلاعات مربوط به هر گیاه را ثبت کرده و نوع زراعی یا علف هرز بودن آن را مشخص کنند.

محققان با استفاده از فناوری های پیشرفته ی کامپیوتری تلاش کرده اند قدرت تشخیص رباتها را بالاببرند. ربات های کشاورز علاوه بر ثبت اطلاعات و شناسایی محصولات، قادر به انجام عملیات برداشت محصولات نیز هستند. این امر بخش کشاورزی را متحول کرده و به سوی مدرنیزه شدن سوق داده است. توانایی رباتها در برداشت ، موجب کاهش قابل توجه ضایعات مواد غذایی، دقت بسیار بالا در برداشت محصول و صرفه جویی چشمگیر در هزینه های برداشت خواهد شد.