خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مگس ریشه و طعم تلخ هویج

  • ۱۳۸
مگس ریشه و طعم تلخ هویج

مگس ریشه ی هویج با نام علمی Psila rosae از خانواده ی دو بالان و عامل پوسیدگی ریشه ی هویج است. این مگس میزبان های دیگری مانند : کلم بروکلی، هویج وحشی و کرفس نیز دارد اما هویج مهم ترین میزبان آن به شمار می رود.خسارت این آفت مربوط به مرحله ی لاروی می باشد، به طوری که ابتدا از ریشه های نازک تغذیه کرده سپس با افزایش سن داخل بافت ریشه حفره ایجاد می کند و تمام قسمت های ریشه را تحت تاثیر قرار می دهد.

حفره های ایجاد شده در ریشه هم بازارپسندی هویج را کاهش می دهد هم به دلیل تغذیه ی آفت از ریشه، در فرآیند جذب و انتقال مواد غذایی اختلال ایجاد می کند و در نهایت پژمردگی و تغییر رنگ برگها به زرد مایل به حنایی اتفاق می افتد. علاوه بر این خسارت، لاروها با ایجاد حفره و کانال راه را برای ورود قارچ ها و باکتری های خاکزی باز می کنند که باعث پوسیدگی، نرم شدن و طعم تلخ هویج خواهد شد.

روش های کنترل مگس ریشه هویج:

_ کاشت بذر هویج به صورت غیر متراکم

_ شخم عمیق زمستانه به منظور از بین بردن لاروهای زمستان گذران

_ رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان

_ آغشته کردن بذرها به سموم شیمیایی مناسب

_ حذف کامل و از بین بردن هویج های آلوده طی مراحل داشت و برداشت

 

ابزار وبمستر