• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

زمان مناسب مبارزه با کرم انار

  • ۳۹

از مهمترین آفات انار، شب پره های میوه خوار شامل کرم گلوگاه انار و کرم به است.

این آفت ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می شوند.
کرم گلوگاه انار آفتی با گسترش جهانی است که از قاره های آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه گزارش شده است. 
✔️کرم گلوگاه انار در ایران دارای میزبان های متعددی است و علاوه بر انار به مرکبات، انجیر، گردو و سیب نیز حمله می کند.
✔️در مورد میزان خسارت کرم گلوگاه انار آمار و ارقام متفاوتی ارایه شده است و میزان خسارت در ارقام مختلف انار بین 15 تا 90 درصد گزارش شده است.
✔️براساس مطالعات انجام شده در استان فارس در اواخر اردیبهشت ماه، لاروهای
زمستان گذران تبدیل به شفیره شده و در اوایل خرداد مصادف با زمانی که میوه درختان انار به بزرگی یک لیمو ترش هستند، شبپره های نسل زمستان گذران از پوسته شفیرگی خارج می شوند.
✔️حشرات کامل نسل اول از اواسط تا اواخر تیر، نسل دوم از اواسط تا اواخر مرداد، نسل سوم از 16 تا 20 شهریور و بالاخره شبپره های نسل چهارم در اواخر مهر ظاهر می گردند. این نسل در واقع همان نسل زمستان گذران می باشد.
✅این زمان ها بهترین زمان سم پاشی علیه آفت است.