• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خسارت راب کاهو

  • ۳۴

سطح مزارع کاهوی استان های مازندران و تهران در حدود 30 هزار هکتار بود که قطب اصلی تولید این محصول در کشور است. 

✔️خسارت گونه های راب، روی کاهو، به علت داشتن شرایط اقلیمی مساعد‌ (حرارت معتدل و رطوبت نسبی بالا)، در خزانه و مزارع، هم از نظر کمی (به صورت تغذیه از قسمت های مختلف بوته کاهو) و هم از نظر کیفی (ایجاد خوردگی) بسـیار زیـاد می باشد.
این گونه با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور انواع سبزیجات برگی باعث از بین رفتن آنها می گردد و در بسیاری از کشورها به عنوان آفت درجه اول روی سبزیجات گزارش شـده است.
❌بیشترین خسارت این آفت، در ماه های آبان، فروردین و اردیبهشت و در واقع در فصل پاییز ‌و بهار است.