• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نکات کلیدی برنامه ی تغذیه ای هندوانه

  • ۳۵
نکات کلیدی برنامه ی تغذیه ای هندوانه

1- مصرف کودهای گوگردی و کودهای هیومیک اسید در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود.

2- در صورت امکان بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام گیرد.

3- میزان مصرف کود جهت محلول پاشی برای هزار لیتر آب و برای مصارف آبیاری، یک هکتار می باشد.

4- جهت حلالیت بهتر کود، بهتر است ابتدا آن را به تدریج داخل گالن 5 لیتری ریخته سپس کاملا حل نموده و در مرحله ی بعد به تانکر مرکزی منتقل شود.

5- در صورت نیاز به ترکیب چند کود، ابتدا باید تست شده سپس مصرف گردد.

6- بهترین زمان محلول پاشی هنگام غروب آفتاب یا اوایل صبح است.

7- محلول کود آماده شده باید طی چند ساعت مصرف گردد در غیر این صورت باعث بروز مشکل می شود.