• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اطلاعاتی در پرورش هویج

  • ۲۷

هویج، به عنوان یک گیاه غذائی و یک منبع کاروتن که ماده اولیه ویتامین A است، از سبزی های مهم در سراسر دنیا بوده و حائز اهمیت اقتصادی است که به صورت پخته و خام مورد استفاده قرار می گیرد.

✔️هویج که عموماً به عنوان یک گیاه دو ساله، از آن نام می برند متعلق به تیره چتریان بوده و تیپ های یکساله نیز در آن دیده می شود.
✔️انواع هویج در ایران کاشته می شود، اما نوع نارنجی رنگ آن که به هویج فرنگی معروف است در سطح تجاری در سراسر دنیا و نقاط مختلف کشور تولید می شود و به مصرف غذایی می رسد.
✔️ارقام تجاری این گیاه در سال اول تولید، ریشه ای ضخیم همراه با یک سری برگ های روزت می نماید و در ابتدای سال دوم (پس از گذراندن یک دوره سرمای طولانی در دمای صفر تا 5/7ºC)، ساقه گل دهنده تشکیل می شود. 
✔️کمیت و کیفیت محصول ریشه هویج، شدیداً تحت تاثیر خروج ساقه گل دهنده یا بولتینگ می باشد. در این حالت ریشه ها چوبی و فیبری شده و کیفیت خوراکی خود را از دست می دهند.