• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

معرفی کشت ایروپونیک

  • ۵۳
معرفی کشت ایروپونیک

کشت ایروپونیک(aeroponic) یا هواکشت روشی است که برای پرورش گیاهان در فضای بسته یا نیمه بسته به کار می رود. در این روش از خاک برای رشد و تغذیه ی گیاه استفاده نمی شود و به جای آن از محفظه هایی که قابلیت کشت گیاه داشته باشند و بتوان گیاه را آویزان یا معلق نگه داشت، استفاده می شود.
روش کار به این صورت است که ریشه های گیاهان به جای آب در هوا قرار می گیرند و از طریق سیستم مه پاش، آب و مواد غذایی اسپری می شوند و گیاه تغذیه ی مورد نیاز خود را دریافت می کند. کشت ایروپونیک به دو روش کم فشار LPA و فشار بالا HPA انجام می شود. 
روش کشت ایروپونیک کم فشار بسیار ساده بوده و یکی از معمول ترین شیوه های کشت است. به این صورت که آب و مواد مغذی از طریق سیستم مه پاش به گیاه منتقل می شود و مواد غذایی اضافی به مخزن مخصوص وارد شده و دوباره در چرخه ی اسپری مواد غذایی استفاده می شود. 
در روش کشت ایروپونیک با فشار بالا، ابتدا توسط یک پمپ فشار قوی، آب و مواد غذایی به مه تبدیل می شوند سپس فضایی که ریشه ها در آن قرار دارند مه پاشی می شود. این روش برای گیاهانی که ریشه های بزرگتری دارند مناسب تر است چرا که مه و قطرات ریز آب به خوبی در فضای بین ریشه ها نفوذ می‌کند.