خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کوددهی زمستانه

  • ۱۳۶

کوددهی درختان درفصل‌ زمستان به دو صورت چالکود و پخش سطحی انجام می شود. 

✔️درکوددهی به روش پخش سطحی، در محل آب چکان درخت به صورت نواری دور محیط درخت، کود ریخته می شود و بعد این کود با خاک مخلوط می شود. در روش چالکود بسته به اندازه درخت، تعدادی چاله در اطراف درخت حفر کرده و کود های حیوانی کاملا پوسیده شده همراه باسایر کود های مورد نظردر چاله های حفر شده، دفن و سپس آبیاری می شود.
✔️برای تغذیه زمستانه درختان میوه می توانید هم از کودهای شیمیایی و هم از کودهای ارگانیک استفاده کنید. فقط کافی است این کودها را بشناسید تا برنامه غذایی درختان در زمستان را با آگاهی انجام دهید. از جمله کودهای شیمیایی می توان به هیومیک اسید، کود آهن ،کود مس و کودهای حاوی ازت، فسفر و پتاسیم اشاره کرد.
💥در مطالب دیگر سایت، هر یک را جداگانه توضیح داده ایم.

ابزار وبمستر