• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

شته ی مومی سیب

  • ۳۴
شته ی مومی سیب

شته ی مومی یا خونی سیب با نام علمی Wolly aphid ،دارای بدن پوشیده از ترشحات مویی، سفید رنگ و پنبه ای است. میزبان اصلی این آفت، درخت سیب است اما به ندرت روی گلابی هم دیده می شود. این آفت روی تنه، شاخه، طوقه و ریشه ی درخت سیب استقرار یافته و در اثر تغذیه از گیاه و ترشح مواد بزاقی،قسمت های مورد حمله تغییر شکل یافته و متورم می شوند.

محل های متورم به تدریج ترک برداشته و در آنها شکاف طولی و عرضی ایجاد می‌شود. شاخه های موجود در قسمت بالایی محل خسارت دیده خشکیده و این خشکیدگی به تدریج تمام درخت را فرا می گیرد. در صورت له شدن بدن شته، مایع قرمز رنگی از آن خارج می‌شود که به همین دلیل به آن شته ی خونی نیز می گویند.

برای مبارزه با این آفت می توان از سمپاشی استفاده کرد که سموم دیازینون به مقدار 1 در هزار و متاسیستوکس 1 در هزار موثر هستند.