• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بهترین زمان کاشت نهال

  • ۲۵
بهترین زمان کاشت نهال

رعایت نکات مربوط به کاشت نهال، چه بارده و چه غیر بارده، از اصول مهمی است که برای استقرار، رشد و عملکرد مطلوب یک نهال الزامی است. اگر کاشت نهال به درستی انجام نشود، رشد ریشه با مشکل مواجه شده و توانایی جذب کود توسط آن کاهش می یابد. به دنبال این مشکل، پوسیدگی ریشه و رشد ضعیف میوه ها رخ خواهد داد.

در ابتدا بهتر است هنگام خرید نهال به ویژگی های ظاهری آن توجه کرد. ارتفاع نهال خیلی بلند یا خیلی کوتاه نباشد، تنه و شاخه های آن فرم طبیعی داشته و کاملا سالم باشند. دقت کنید که علائم آفات و بیماری ها بر روی تنه و شاخه ها وجود نداشته باشد. هم چنین باید سطح ریشه نسبت به ارتفاع نهال مناسب باشد و در هنگام حمل و نقل نهال، ریشه پوشانده شود.

توجه به زمان کاشت نهال:

اگر تاریخ کاشت مناسب نباشد، آسیب‌های جدی به نهال وارد شده و ریشه رشد مناسبی نخواهد داشت. درمورد درختان میوه، فصل پاییز بهترین زمان رشد و توسعه ی ریشه است و ریشه ها به خوبی استقرار می یابند. در صورتی که اگر کاشت نهال نزدیک به فصل بهار اتفاق بیفتد، فرصت ریشه برای رشد و توسعه کاهش یافته و به شدت آسیب پذیر می شود.