خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

عوارضی که سموم شیمیایی بر جای می گذارند!

  • ۲۲۹
عوارضی که سموم شیمیایی بر جای می گذارند!

مصرف بی رویه و غیر اصولی آفت کش ها، باعث ایجاد بحران های زیست محیطی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آب و خاک و تاثیر بر گونه های گیاهی، جانوری و سلامت انسان می گردد.از جمله اثرات منفی سموم شیمیایی بر سلامت انسان ها، مسمومیت های حاد یا مزمن است که با تجمع طولانی مدت مواد سمی در بدن می توانند باعث ایجاد بیماری و مرگ شوند. هم چنین مصرف دراز مدت مواد غذایی آلوده به سموم شیمیایی عوارضی مانند : سردرد، تب و حالت تهوع را به دنبال دارد.

از آنجا که آلودگی های زیست محیطی از طریق هوا، خاک و آب منتقل می شوند، حیات موجودات زنده و جانداران آبزی نیز به خطر می افتد و در طول زمان منجر به انقراض آنها می شود. به طور کلی، ماندگاری سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و در سطح محیط زیست یک تهدید جدی برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده محسوب می شود و در صورت افزایش مقاومت آفات به آفت کش ها و سموم، کاهش عملکرد و کاهش محصول سالم اتفاق می افتد. 

ابزار وبمستر