• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

علت اشک مو در انگور

  • ۱۵۷
علت اشک مو در انگور

انگور یکی از درختانی است که به دلیل رشد سریع سالیانه بایستی همه ساله مورد هرس قرار بگیرد زیرا منظور اصلی هرس، بوجود آوردن تعادل بین ریشه و سایر قسمت های هوایی می باشد تا از نتیجه ی آن بتوان میوه ی کافی و با کیفیت بالا و هم چنین رشدی مناسب که میوه ی سال آینده را تأمین کند، بدست آورد.

بعد از هرس درخت انگور، آب موجود در شاخه های آن، حتی تا چند روز بعد از هرس، از محل قطع شدن شاخه شروع به چکیدن می کند که به آن اشک مو می گویند. خارج شدن اشک مو از درخت، نشانه ی آن است که درخت به درستی هرس نشده و همین امر سبب می شود تا به مرور زمان درخت ضعیف شود.

بهتر است باغبان ها هنگام چکیدن اشک مو، عملیات هرس را انجام ندهند. متخصصان تغذیه معتقدند که اشک مو سرشار از مواد مغذی و بهترین نوشیدنی فصل بهار به ویژه فروردین ماه است.