خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

نکات طلایی آبیاری اصولی

  • ۱۰۵
نکات طلایی آبیاری اصولی

با توجه به اینکه آبیاری اصول مخصوص خود را دارد و یکی از مهمترین بخش های کشاورزی و کشت و کار محسوب می شود، انجام و اجرای دقیق و اصولی آن الزامی است. نکات مهم آبیاری اصولی به شرح زیر می باشد :

☑️ محل آبیاری باید در قسمت سایه انداز یا کمی بیرون تر از سایه انداز قرار گیرد تا آبیاری به صورت صحیح انجام شود.

☑️ ایجاد محل خندقی شکل دور تا دور درخت باعث می شود تا آب آبیاری راحت تر عبور کند و کوددهی توسط باغدار بهتر انجام شود.

☑️ نوع هرس پای درخت تأثیر زیادی در عبور صحیح جریان آب دارد. به طور کلی، هرس صحیح تهویه ی مناسبی برای درخت ایجاد می کند و در شکل گیری میوه ها بسیار موثر است.

☑️ هدایت جریان آب باید به گونه ای باشد که آب در بدنه ی زمین پخش نشود، در غیر این صورت طوقه ی درخت دچار پوسیدگی می شود. 

ابزار وبمستر