• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آفت سرخرطومی هویج

  • ۱۳۴
آفت سرخرطومی هویج

سرخرطومی هویج (Listronotus oregonensis) یک نوع سوسک است که لارو آن شروع به تغذیه و ایجاد حفره در ریشه ی هویج می کند، سپس در مرحله‌ی بلوغ روی دمبرگ‌های گیاه تخم‌گذاری می کند. لاروها از سنین اولیه از قسمت‌های نرم ریشه شروع به تغذیه می کنند و در طی مراحل بلوغ، به تمام بخش های ریشه آسیب می رسانند. در نتیجه، زمینه برای رشد قارچ های بیماری زا فراهم شده و کل هویج را آلوده می کنند. 

برای مبارزه با این آفت، مالچ پاشی و استفاده از تله برای به دام انداختن حشره بالغ، بسیار مؤثر می باشد. استفاده از لایه ی ضخیم مالچ باعث می شود تا سلامت خاک حفظ شده و محصول از گزند آفت در امان بماند. استفاده از سموم شیمیایی فن والریت، فوزالون و دلتامترین نیز توصیه می شود.