• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

پایه های پاکوتاه سیب درختی

  • ۱۵۳
پایه های پاکوتاه سیب درختی

درختان پاکوتاه به علت داشتن حجم کمتر نسبت به سطح، باردهی کمتری دارند اما ترکیب دو عامل تعداد و میزان محصول در اکثر مناطق با شرایط یکسان، کم بودن میزان باردهی درختان پاکوتاه را جبران می کند و حتی ممکن است در بعضی مواقع میزان باردهی آنها از باغ های استاندارد نیز بیشتر شود.

یک عامل مهم دیگر درباره ی درختان پاکوتاه، زود به بار نشستن آنهاست که طی مدت 15 سال اول احداث باغ، باردهی در تراکم بالا را در پی خواهد داشت. در ابتدا پایه های پاکوتاه سیب به دو دسته تقسیم می شدند:

1_ پارادیس انگلیسی که میزان پاکوتاه کنندگی آنها کمتر است.

2_پارادیس فرانسوی که میزان پاکوتاه کنندگی آنها بیشتر است.

لازم به ذکر است که برخی از پایه های پاکوتاه کننده ی سیب به خشکی مقاوم هستند و برخی از آنها در برابر بیماری هایی مانند پوسیدگی طوقه مقاومت بیشتری دارند و پاجوش زیادی تولید می کنند.

برخی بر این باورند که به علت داشتن حجم کمتر نسبت به سطح درختان پاکوتاه کننده باید فاصله ی کشت را کمتر در نظر بگیرند اما لازم است باتوجه به نوع پایه و رقم، فاصله متعادلی درنظر گرفته شود، در غیر این صورت به علت نرسیدن نور کافی فرم درخت با مشکل مواجه خواهد شد.