• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

فواید کود سرک

  • ۳۲
فواید کود سرک

کود سرک از نوع کودهایی است که کمک می کند تا گیاه موقعیت رشدی بهتری داشته باشد و مواد غذایی مورد نیاز گیاه را تامین می کند. از انواع کود سرک می توان به کود ازته، اوره و نیتروژن اشاره کرد.

در بعضی موارد به دلیل شرایط خاک، قابلیت نگهداری مواد غذایی وجود ندارد و مواد غذایی به همراه آب به قسمت های پایین تر منتقل می شود که گیاه نمی تواند آن را جذب کند.استفاده از کود سرک باعث می شود تا نیاز گیاه تامین گردد و گیاه به خوبی بتواند به رشد خود ادامه دهد و کیفیت و کمیت محصول کاهش پیدا نکند.

کود ازته یا همان کود سرک طی سه مرحله به گیاه داده می شود. در مرحله ی اول یک سوم کود قبل از اینکه گیاه شروع به رشد کند به زمین داده می شود و دو سوم دیگر کود طی دو مرحله به صورت سرک به گیاه داده می شود.