• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

تولید کمپوست خانگی

  • ۲۹
تولید کمپوست خانگی

تولید کود کمپوست از زباله های خانگی، علاوه بر کاهش حجم و مقدار زباله ی تولیدی، سبب تولید کود و استفاده از آن در باغچه و فضای سبز حیاط و گلدان ها می شود که به اقتصاد خانواده نیز کمک می کند.کود کمپوست برای حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش آن نیز مفید است. 

در تهیه ی کمپوست خانگی باید به چهار عامل کربن، نیتروژن، رطوبت و اکسیژن توجه کرد. کربن در برگ خشک، نی و چوب خشک،شانه ی تخم مرغ، دستمال کاغذی، روزنامه ی خرد شده و مقوا وجود دارد. نیتروژن نیز در مواد زائد خانگی مانند : پوست میوه ها، پوسته تخم مرغ، برگ های سبز، گل ها، سبزی ها و تفاله ی چای یافت می شود.

بهتر است از موادی مانند: گوشت، فرآورده‌های گوشتی، مواد لبنی و مواد چرب استفاده نشود. بهترین کود گیاهی تهیه شده از کمپوست باید شبیه خاک بوده و تیره رنگ باشد و تکه های کوچک مواد آلی در آن قابل رؤیت باشد و بویی شبیه خاک بدهد. هنگام برداشت کود از ظرف، ابتدا از تجزیه ی کامل مطمئن شوید و تا قبل از آن از کمپوست استفاده نکنید زیرا در غیر این صورت میکروب های داخل توده ی کمپوست می توانند نیتروژن خاک را جذب کرده و به گیاهان شما آسیب برسانند.