• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

دلایل ریزش شکوفه ها و میوه ها

  • ۳۹
دلایل ریزش شکوفه ها و میوه ها

ریزش شکوفه ها و میوه ها می تواند به دلایل مختلفی مانند : عدم گرده افشانی مناسب، کمبود مواد غذایی و آمینواسیدها، آفات و بیماری ها، دلایل آب و هوایی (سرما، گرما، تغییرات ناگهانی رطوبت و وزش شدید باد) اتفاق بیفتد.

از دلایل اصلی ریزش شدید گل و کاهش میوه، کمبود عناصر بور، روی و نیتروژن است. نیتروژن باعث افزایش طول عمر تخمک یا مادگی می شود. عنصر بور سرعت تشکیل لوله ی گرده را بیشتر کرده و باعث می شود گرده زودتر به مادگی برسد و تلقیح انجام شود. روی به عنوان یک پیش ماده برای اکسین عمل کرده و اکسین هم در عمل تلقیح نقش موثری دارد. 

راهکارهای جلوگیری از ریزش شکوفه و میوه:

_ معمولا محلول پاشی فروت ست درختان در اواخر زمستان باعث افزایش مقاومت به سرما و آفات و بیماری ها و کاهش ریزش شکوفه ها و میوه ها می شود. 

_ ترکیب چالکود شامل کود دامی پوسیده، فسفر و پتاسیم به همراه کودهای کم مصرف شامل بور، روی، آهن، منیزیم، منگنز و مس جهت جلوگیری از ریزش شکوفه ها و میوه ها در فصل زمستان توصیه می شود.