• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

چگونه انگور پربارتری داشته باشیم؟

  • ۹۸
چگونه انگور پربارتری داشته باشیم؟

✔️ با توجه به اینکه درخت انگور تنه ی نیرومندی ندارد، بایستی حتما از داربست برای فرم دهی و رویش مناسب شاخه ها استفاده شود.

✔️ انجام هرس داربستی بهترین نوع هرس برای افزایش باروری درخت محسوب می شود.

✔️ رعایت فاصله بین ساقه و داربست و توجه به زمان داربست زدن بسیار اهمیت دارد.

✔️ برای داربست زدن باید حداقل 30 سانتی متر از قسمت پایین ساقه بالا رفته و از همان قسمت، ساقه ی درخت را به داربست ببندیم.