خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

عامل ایجاد بیماری لب شتری هلو

  • ۱۶۹
عامل ایجاد بیماری لب شتری هلو

عامل ایجاد بیماری قارچی به نام Tephrina deformans است که برای مبارزه با آن باید از سموم قارچکش استفاده کرد.علائم بیماری در اواخر فصل بهار هنگام باز شدن جوانه ها و اواخر پاییز هنگام سرد شدن هوا و به صورت لکه های قرمز، پیچیدگی و ریزش برگها بروز می کند.

اقداماتی مانند : جدا کردن برگها و میوه های آلوده، استفاده از ارقام مقاوم به بیماری، تقویت جوانه ها با فروت ست، هرس منظم و هرساله و کوددهی به موقع تا حد زیادی می تواند در پیشگیری از بیماری مؤثر واقع شود. 

در صورت مشاهده ی بیماری استفاده از قارچ‌کش‌های اکسی کلرید مس، هیدروکسید کاپریک، تیرام، کورتالونیل یا دیفنوکونازول توصیه می شود. 

 

ابزار وبمستر