• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آموزش پیوند تاجی گردو

  • ۱۰۵
آموزش پیوند تاجی گردو

برای انجام این نوع پیوند در درخت گردو لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:

1_ پیوندک های خود را از چند ماه قبل در هوای سرد قرار دهید. برای این کار می توانید از دمای یخچال‌ها نیز استفاده کنید.

2_ قسمتی از درخت گردو را باید انتخاب کرد که تازه بوده و هیچ شیره ای اطراف آن را نگرفته باشد.

3_ زمانی که می خواهید پیوندک را بر روی درخت گردو قرار دهید، بهتر است اطراف درخت را با یک چاقو تمیز کنید تا به یک سطح بدون شیار رسیده و فضای مناسبی برای رشد پیوندک ایجاد گردد.

4_ برای شروع پیوندک در فصل زمستان لازم است بر روی پیوندک شیارهایی ایجاد کرده که پیوندک بر روی درخت گردو قرار بگیرد.

5_ زمانی که می خواهید محل پیوندک را بر روی درخت خود مشخص کنید، کافی است آن را روی درخت قرار داده و مطابق با همان ابعاد، شروع به ایجاد برش کرده و در این صورت شما محل بیشتری را صدمه نمی زنید و تنها برای همان پیوندک فضا ایجاد می شود.

6_ در این مرحله لازم است تا پیوندک در قسمت پوسته ی گردو قرار گیرد ولی سعی کنید تا پوسته ی درخت از آن جدا نشود چرا که در مرحله‌ی آخر به همین پوسته ی سالم نهال نیاز دارید.

7_ اگر می خواهید پیوندک راحت تر داخل درخت گردو قرار گیرد، می‌توانید از یک چکش برای این کار استفاده کنید. به گونه ای که با 2 تا 3 ضربه ی آرام، پیوندک را به داخل درخت جای دهید،اما دقت داشته باشید این کار با سرعت و قدرت زیادی انجام ندهید چرا که پیوندک شما دچار آسیب خواهد شد.

8_ در مرحله‌ی آخر، محل برش داده شده را با یک پارچه یا پلاستیک به صورت کامل بپوشانید چون این کار باعث می شود که پیوندک شما به درستی جوش بخورد و سرما و آفات روی آن اثر مخرب نگذارند.