• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سیب هفت سین

  • ۲۱
سیب هفت سین

هر  کدام از اقلام سفره هفت سین به خاطر خواص و معنی خاص خودشان توسط گذشتگان ما انتخاب شده است که یک تاریخچه و فلسفه جدا دارد.

سیب میوه‌ی سلامتی است و مشهور به میوه‌ی بهشتی است، در احادیث ما آمده است ؛ خوردن سیب شما را از پزشک بی‌نیاز می‌کند . این موضوع در ادبیات جهانی هم جایگاه مناسبی دارد.
به همین دلیل است که سیب نیز جزو یکی از اقلام هفت سین است.