• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خواص بارهنگ کاردی

  • ۴۰
خواص بارهنگ کاردی

بارهنگ کاردی یا سر نیزه ای (Plantago lanceolata) گیاهی است علفی و چندساله، برگهای آن باریک و به صورت نیزه ای و ساقه های با ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر هستند و اغلب در نقاط مرطوب و دامنه های کوهستانی یافت می‌شود. 
کودهای مناسب رشد بارهنگ کاردی، کودهای میکرو و ماکرو می باشند. دوران گلدهی آن اردیبهشت تا شهریور است و زمان برداشت خرداد تا شهریور می باشد. قسمت خوراکی آن دانه ها و برگها بوده و زیستگاهش چمن و علفزارها هستند.
این گونه هرمافرودیت است یعنی دارای اندام نر و ماده است و توسط باد، مگس و سوسک گرده افشانی می شود. این گیاه خود بارور می باشد. گل آذین آن به صورت خوشه های استوانه ای و میوه به صورت کپسول است. این گیاه در تمام آسیا و اروپا در حاشیه مزارع، مراتع، روی زمین های بکر و باغ ها رشد می کند. 
بارهنگ کاردی مصارف دارویی و کاربردهای بسیاری دارد. برای مصارف دارویی این گیاه را در مزارع یا باغ ها نیز می کارند. گیاه بارهنگ، برای معالجه ی زخم ها، آسم، سیاه سرفه، دندان درد و بند آوردن خون بسیار موثر است.