• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سم حشره کش ایمیداکلوپراید (کنفیدور) ال جی کره جنوبی

  • ۲۲۳۶

* روی تصویر کلیک کنید.