خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

نکات مهم احداث گلخانه

  • ۵۵
نکات مهم احداث گلخانه

دانستن نکات مربوط به ساخت و احداث گلخانه، امری بسیار مهم در مدیریت آن و جلوگیری از ضررهای مالی است. حتی با حضور کارشناسان خبره نیز آموختن نکات اصولی ضرورت دارد.

اولین نکته ی قابل توجه تهویه ی گلخانه به منظور تأمین دی اکسید کربن و افزایش فتوسنتز در گیاه است. هم چنین تنظیم درجه حرارت گلخانه بر اساس تهویه صورت می‌گیرد. بنابراین باید دقت داشت که کاهش یا افزایش دی اکسید کربن باعث ایجاد تنش در گیاه نشود.

دومین مورد ارتفاع گلخانه است که ارتباط مستقیمی با تهویه دارد. هر چه ارتفاع بیشتر باشد، دمای هوا در گلخانه پایین تر و خنک تر است. فرم سازه ی گلخانه باید با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه ی احداث انتخاب شود، به طوری که هر چه به مربع نزدیک تر باشد، جابجایی هوا بهتر انجام می شود.

عوامل دیگر مهم در احداث گلخانه شامل : میزان انشعاب برق مورد نیاز، مساحت استخر ذخیره ی آب، کارگر نیروی فنی، نصب باد شکن، فواصل گلخانه‌ها از یکدیگر و کنترل عوامل محدود کننده می باشد. 

ابزار وبمستر