خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

شیوع آفات و بیماری ها با کشاورزی تک کشتی

  • ۸۵
شیوع آفات و بیماری ها با کشاورزی تک کشتی

کشاورزی تک کشتی (monoculture) به کشت یک نوع محصول در یک زمان و در یک مزرعه گفته می شود و در کشاورزی زیستی و به طور گسترده استفاده می شود. این نوع کشت،باعث افزایش کارایی در عملیات کاشت، داشت و برداشت شده اما خطر شیوع آفات و بیماری ها را افزایش می دهد.

دلیل آن این است که چون کشاورزان هر سال محصول مشابهی را کشت می کنند، آفات و بیماری ها سریعتر تجمع و گسترش می یابند و محصول حساس می شود. تک کشتی از نظر تنوع در زمان و مکان، به تک کشتی، چند کشتی و چرخشی (چرخش تک کشتی) تقسیم بندی می شود.

ابزار وبمستر