خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

بیماری جاروک لیمو ترش

  • ۶۷
بیماری جاروک لیمو ترش

بیماری جاروک لیمو ترش یک تهدید جدی برای مرکبات به خصوص لیمو ترش است که زنجرک به عنوان ناقل آن شناسایی شده است. در باغ های آلوده به بیماری و در هوای گرم، جمعیت زنجرک ها بسیار پایین بوده اما با سرد شدن هوا، رو به افزایش می رود.

جاروک ابتدا به سمت ریشه ها گسترش می یابد سپس به سمت برگ های جوان و اندام های هوایی گیاه حرکت می کند. عامل بیماری با نام علمی Candidatus Phytoplasma aurantifolia می باشد که یکی از خسارت زا ترین بیماری های لیمو ترش است.

علائم بارز ظهور آن به این صورت است که ابتدا جاروک در قسمتی از درخت ظهور می یابد سپس در تنه و طوقه به طور تدریجی گسترش پیدا می کند. در ادامه شاخه های حامل آنها یکی پس از دیگری خشک می شوند و نهایتا مرگ درخت را به دنبال دارد.

با توجه به اینکه گیاهان تاجریزی و پروانش، میزبان های علفی جاروک شناخته شده اند، جلوگیری از رشد آنها در اطراف درخت، حذف درختان آلوده و کنترل ناقل باعث کنترل بیماری می شود. هم چنین کاشت گونه ی مقاوم پرشین لایم به جای لیمو ترش توصیه می گردد. 

ابزار وبمستر