خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات فرهنگ شهر؛ تشخیص پسیل، مینوز و نماتد

  • ۱۵۶
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات فرهنگ شهر؛ تشخیص پسیل، مینوز و نماتد

در بازدید از باغ آقای گستهم نژاد واقع در منطقه فرهنگ شهر جهرم، به تاریخ ده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر