خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات حیدرآباد؛ تشخیص تریپس و کمبود شدید ریزمغذی ها

  • ۱۶۲
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات حیدرآباد؛ تشخیص تریپس و کمبود شدید ریزمغذی ها

در بازدید از باغ آقای شجاعت پیشه واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ یازده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر