خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ چنارسوخته؛ درختان پرثمر بادام، انجیر، گوجه سبز و...

  • ۱۵۹
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ چنارسوخته؛ درختان پرثمر بادام، انجیر، گوجه سبز و...

در بازدید از باغ آقای رحیمی واقع در منطقه چناران شهرستان جهرم، به تاریخ دوازده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر