خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات مقصودآباد؛ تشخیص تریپس، مینوز و مسمومیت

  • ۶۹
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات مقصودآباد؛ تشخیص تریپس، مینوز و مسمومیت

در بازدید از باغ آقای پرهیزگار واقع در منطقه مقصودآباد شهرستان جهرم، به تاریخ شانزده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر