خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات چارتاقی؛ تشخیص بیماری و کمبود ماکرو و میکروالمنت ها

  • ۶۷
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات چارتاقی؛ تشخیص بیماری و کمبود ماکرو و میکروالمنت ها

در بازدید از باغ آقای منصوریان واقع در منطقه چارتاقی شهرستان جهرم، به تاریخ هفده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر