خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات محمدآباد؛ تشخیص و رهگیری آفات پسیل و تریپس

  • ۷۰
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات محمدآباد؛ تشخیص و رهگیری آفات پسیل و تریپس

در بازدید از باغ آقای رحمانیان واقع در منطقه محمدآباد شهرستان جهرم، به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر