خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ انگور نظرآباد؛ تشخیص سفیدک و کمبود مواد تغذیه ای

  • ۱۰۴
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ انگور نظرآباد؛ تشخیص سفیدک و کمبود مواد تغذیه ای

در بازدید از باغ آقای جعفر پهلوان واقع در منطقه نظرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر