خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چگونه با سس و جالیز مبارزه کنیم ؟!

  • ۱۳۵۵

گیاهان انگلی حدود یک درصد گونه های گیاهی جهان را تشکیل می دهند وبه دلیل نداشتن کلروفیل و در نتیجه عدم انجام فتوسنتز برای بقای خود به سایر گیاهان نیاز دارند. در بین این گیاهان استریگا و گل جالیز از مهمترین انگل های خسارت زای ریشه و سس مهمترین انگل ساقه در اراضی زراعی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این گیاهان انگلی و نحوه ی مبارزه با آنها می توانید فایل های پی دی اف زیر را دانلود نمایید: