خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

رمز و رازهای آبیاری پسته

  • ۴۲
رمز و رازهای آبیاری پسته

از اصلی ترین اقدامات باغ پسته آبیاری صحیح و اصولی می باشد که نحوه ی اجرای آن در فصول مختلف سال و طبق شرایط آب و هوایی و سن درخت می تواند متفاوت باشد. همان‌طور که می‌دانید درخت پسته در برابر آب و هوای گرم و خشک مقاوم است اما آبیاری مناسب برای یک محصول خوب بسیار حائز اهمیت است.

آبیاری درختان پسته به خصوص در فصل تابستان که مغز پسته در حال پر شدن است بسیار مهم می باشد چرا که با عملکرد محصول ارتباط مستقیمی دارد. بهترین زمان آبیاری پسته، بلافاصله پس از کشت است و طی اولین فصل رشد تا هنگام پاییز 8 دفعه می باشد. به طور کلی کمیت و کیفیت محصول پسته به میزان تأمین آب آبیاری بستگی دارد.

باید توجه کرد که درخت پسته در هر فصل به میزان متفاوتی از آب نیاز دارد. در اواسط تابستان و در طی فصل رشد، درخت پسته به حداکثر میزان آب احتیاج دارد و در زمستان این میزان به حداقل می رسد. بهتر است دو هفته قبل از برداشت آبیاری صورت نگیرد زیرا در این زمان محصول بیشتر در معرض خطر حشرات قرار دارد. 

ابزار وبمستر