خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نشانه هایی که خبر از خسارت زنبور سرشاخه خوار می دهد!

  • ۵۶
نشانه هایی که خبر از خسارت زنبور سرشاخه خوار می دهد!

زنبور سرشاخه خوار که به مگس اره ای نیز معروف است بر روی سرشاخه های جوان و شکوفه ها تخم گذاری می کند و هنگامی که لاروها از تخم بیرون می آیند از شکوفه ها و سرشاخه های جوان تغذیه کرده و داخل شاخه ها کانال ایجاد می کنند و در نهایت باعث خشک شدن آنها می شوند.

این آفت اغلب به برگ ها و شاخه های جوان حمله کرده و موجب خسارت می شود. لارو آن پس از ایجاد کانال در داخل کانال تبدیل به شفیره می شود و هنگامی که زنبور کامل از آن خارج شد شاخه را ترک می‌کند. جهت مبارزه با آن هرس شاخه های یکساله و استفاده از زنبور پارازیت کننده براکن توصیه می شود. 

ابزار وبمستر