خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

با این روشها کنترل کرم طوقه بُر را به دست بگیرید!

  • ۵۷
با این روشها کنترل کرم طوقه بُر را به دست بگیرید!

کرم طوقه بُر یا cut worm یک آفت بسیار مخرب است که اگر به موقع کنترل نشود، خسارت جبران ناپذیری به گیاه وارد می کند. این کرم نام های دیگری همچون Agrotis segetum و turnip moth نیز دارد و لارو پروانه ی شب پرواز محسوب می شود.

علی رغم اینکه خود پروانه ها خسارتی ایجاد نمی کنند لارو آن با خوردن ساقه، گیاهان جوان را از بین می برند. این کرم دارای گونه های مختلفی است و هر گونه رنگ متفاوتی دارد. بنابراین شناسایی آنها به راحتی امکان پذیر نیست و تنها با داشتن شناخت کافی درباره ی آن می توان به کنترل آفت پرداخت.

کرم طوقه بُر به شکل لارو در داخل خاک زمستان گذرانی می کند و در فصل بهار به شفیره تبدیل می شود. مگس، ملخ و زنبورهای انگلی دشمنان طبیعی این کرم هستند و کنترل موثری بر جمعیت آفت دارند و توصیه می شود که از رویکرد کنترل تلفیقی (کنترل شیمیایی و بیولوژیک) استفاده گردد.

برخی اقدامات پیشگیرانه مانند: استفاده از تله های فرمونی، تنظیم تاریخ کشت و جلوگیری از کشت در اوج جمعیت آفت، شخم عمیق زمین پس از برداشت محصول و استفاده از شکارچیان طبیعی می توانند تا حد زیادی در از بین بردن آفت مؤثر واقع شوند. 

ابزار وبمستر