خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

پرتقالی خوش طعم از گروه توسرخ ها

  • ۶۳
پرتقالی خوش طعم از گروه توسرخ ها

پرتقال تاروکو:

🌳تاریخچه: حاصل یک جهش شاخه ای در کشور ایتالیا می باشد.
🌿رشد رویشی: تا حدودی پررشد، تاج متوسط، شاخه دهی نامنظم با زاویه باز، برگ های بیضی و نوک تیز.
🌱باردهی: میانرس؛ از گروه پرتقال های خونی.
🍊میوه: بی بذر، متوسط تا درشت، تخم مرغی پهن تا کروی با قاعده پهن و شیاردار، زرد مایل به نارنجی تا نارنجی مایل به قرمز، پوست ضخیم و صاف، پوست گیری آسان، گوشت سفت و پرآب، بعد از رقم خونی مورو آماده برداشت می شود.
✔️ویژگی های دیگر: کاهش کیفیت و ریزش محصول با نگهداری بیش از حد میوه روی درخت، قابلیت بالای حمل و نقل و انبارداری، مناسب نوارهای مرکبات خیز مرکزی و جنوبی کشور.

ابزار وبمستر