خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

حواستون خیلی باید به آبیاری خرمالو باشه!

  • ۵۳
حواستون خیلی باید به آبیاری خرمالو باشه!

✔️با توجه به رشد رویشی زیاد خرمالو، نیاز آبی آن بالا بوده و تنش آبی به خصوص در تابستان، اندازه میوه و میزان تولید آن را کاهش می دهد. 

✔️از آنجایی که میزان بارندگی معمولا در تابستان کافی نمی باشد، لذا جهت تامین آب مورد نیاز، باید نسبت به آبیاری باغات خرمالو اقدام نمود. 
✔️آبیاری باغات خرمالو در 2 سال اول پس از احداث باغ، به خصوص در خاک های کم عمق اهمیت زیادی دارد. آبیاری باید به مقدار کم و در فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد تا شرایط ماندابی در پای درخت ایجاد نشده و برگ ها پژمرده نشوند. 
✔️در هر صورت، مقدار آبیاری بستگی به کیفیت خاک محل کشت دارد و حتی الامکان باغداران باید سعی نمایند محل طوقه (یقه) درخت را خیس نگه دارند.

ابزار وبمستر