خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

4 عاملی که در گلدهی گیاه معجزه می کند!

  • ۴۳
4 عاملی که در گلدهی گیاه معجزه می کند!

گلدهی یکی از مراحل زندگی گیاه است که طی دو زمان اتفاق می افتد : اول زمانی که تمام شرایط ایده آل محیطی مانند : نور، دما، غذا و سن فراهم باشد، دوم هنگامی که گیاه احساس کند حیاتش به خطر افتاده و به آن شوک وارد شود که در این شرایط برای حفظ بقای خود شروع به گلدهی می کند.

حالت دوم معمولا در شرایط خشکسالی، سرمازدگی و تنش شوری رخ می دهد. در حالت اول در صورتیکه تنها یکی از عوامل فوق در دسترس نباشد گلدهی متوقف شده یا به تأخیر می افتد. در مورد نور هم میزان آن و هم کیفیت نور بسیار مهم است زیرا از نیازهای اساسی گیاه محسوب می شود.

باید توجه داشت که نیاز نوری گیاهان یکسان نیست و هر گیاه برای گلدهی به میزان مشخصی نور احتیاج دارد که گیاهان بر اساس نیاز نوری شان به دو دسته ی روز بلند و روز کوتاه تقسیم بندی می شوند. دما نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در گلدهی می باشد و بر این اساس می توان گیاهان را به سه دسته ی گرمسیری، معتدل و سردسیری تقسیم کرد.

اغلب گیاهان به میزان خاصی سرما نیاز دارند تا وارد فاز گلدهی شوند. در اینجا باید دقت کنید که نیاز سرمایی با سرمازدگی اشتباه گرفته نشود. غذا از دیگر عوامل تاثیرگذار در گلدهی می باشد که به دو طریق به گیاه می رسد: خاک و کود. منبع اصلی تغذیه ی گیاه خاک است و در صورت غنی بودن آن گیاه زودتر به گلدهی می رسد.

لازم است بدانید که نیاز کودی هر گیاه طی دوره های مختلف رشد متفاوت است. سن هم مانند سایر عوامل در گلدهی نقش بسزایی دارد و دارای دو نوع سن طبیعی و فیزیولوژیک در گیاه می باشد. سن طبیعی گیاه همان سن کاشته شدن گیاه است و سن فیزیولوژیک مراحل تکامل گیاه را نشان می دهد. گیاهانی که از نظر فیزیولوژیکی به بلوغ رسیده باشند زودتر به گل می روند. 

ابزار وبمستر